logo

header_background

Plynofikácia

Projekt plynofikácie obsahuje:

 • - technickú správu
 • - návrh veľkosti dimenzie plynovej prípojky a projekt prípojky (situácia osadenia objektu s napojením na verejné inžinierske siete plynu)
 • - pozdĺžne profily plynovej prípojky, resp. vonkajšieho rozvodu plynu
 • - výkresovú dokumentáciu s rozvodmi vnútorného plynovodu s napojením na plynové spotrebiče v objekte: plynový kotol, plynový sporák, plynové kachle, a iné
 • - nadimenzovanie navrhnutých rozvodov plynu
 • - projektová dokumentácia obsahujúca:
 • - pôdorysy rozvodov plynu v slepých matriciach
 • - izometrická schéma rozvodov plynu
 • - konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov: detaily plynomernej skrinky, detaily napojenia domovej meracej zostavy plynu, uloženie potrubí plynu vo výkope, a iné
 • - projektová dokumentácia sa líši obsahom, podľa náležitostí v miere, ktorú požaduje nadradený hlavný inžinier projektu, alebo podľa príslušného stupňa vyhotovenia projektu určeného zadávateľom projektu
 • - výkaz materiálu
 • - rozpočet
 • - pozri galériu projektov plynofikácie