logo

header_background

Zdravotechnika

Projekt zdravotechniky obsahuje:

 • - technickú správu
 • - návrh veľkosti dimenzií prípojok a projekt prípojok (situácia osadenia objektu s napojením na verejné inžinierske siete vodovodu a kanalizácie)
 • - pozdĺžne profily prípojok, resp. vonkajších objektových sietí: vodovodu, kanalizácie
 • - výkresovú dokumentáciu s rozvodmi vnútorného vodovodu (studená voda, teplá voda, cirkulácia teplej vody) a kanalizácie s napojením na zariaďovacie predmety v objekte
 • - nadimenzovanie navrhnutých rozvodov vodovodu a kanalizácie
 • - návrh ohrevu teplej vody: zásobníkový ohrievač, prietokový ohrievač
 • - typ ohrievača
 • - veľkosť ohrievača
 • - spôsob ohrevu teplej vody: kotol, solárny systém, tepelné čerpadlo, elektro ohrev, a iné
 • - projektová dokumentácia obsahujúca:
 • - pôdorysy rozvodov v slepých matriciach
 • - plošné schémy vodovodu
 • - rozvinuté rezy vnútornou a objektovou kanalizáciou
 • - pozdĺžne profily
 • - konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov, detaily uloženia potrubí vo výkope, iné
 • - technické výkresy: žumpy, revízne šachty, vodomerné šachty, studne, vsakovacie systémy, vsakovacie jamy, a iné
 • - projektová dokumentácia sa líši obsahom, podľa náležitostí v miere, ktorú požaduje nadradený hlavný inžinier projektu, alebo podľa príslušného stupňa vyhotovenia projektu určeného zadávateľom projektu
 • - výkaz materiálu
 • - rozpočet
 • - pozri galériu projektov zdravotechniky