logo

header_background

Vykurovanie

Projekt vykurovania obsahuje:

 • - technickú správu
 • - výpočet tepelných strát a bilancií
 • - projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti: zaradenie objektu do energetickej triedy podľa vyhlášky 625/2006 Z.z.
 • - návrh zdroja tepla: kotolňa, ost, centrálne zásobovanie teplom
 • - plynový kotol, elektrický kotol, kotol na tuhé palivo, tepelné čerpadlo, solárne systémy
 • - návrh vykurovacieho systému:
 • - konvekčný vykurovací systém: vykurovacie telesá
 • - veľkoplošné sálavé systémy: podlahové, stropné, stenové vykurovanie
 • - hydraulické vyregulovanie navrhnutého vykurovacieho systému
 • - projektová dokumentácia obsahujúca:
 • - pôdorysy rozvodov v slepých matriciach
 • - schémy: vykurovacieho systému, zapojenia kotolne, axonometrické schémy, a iné
 • - konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov
 • - pozdĺžne profily horúcovodou, teplovodov, a iné
 • - projektová dokumentácia sa líši obsahom, podľa náležitostí v miere, ktorú požaduje nadradený hlavný inžinier projektu, alebo podľa príslušného stupňa vyhotovenia:
 • - projektu určeného zadávateľom projektu:
 • - projekt na územné konanie
 • - projekt na stavebné povolenie
 • - projekt na realizáciu stavby
 • - projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • - a iné
 • - výkaz materiálu
 • - rozpočet
 • - pozri galériu projektov vykurovania